องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

เป็นชื่อของโครงการสร้างคนให้มีคุณภาพด้วยหลักสีล(ศีล) หลักธัมมะ(ธรรมะ) ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยมุ่งหวังว่า ธัมมวินัย(ธรรมวินัย) ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้น จะให้ประโยชน์สมบูรณ์แก่ผู้สิกขา(ศึกษา)และปฏิบัติตาม

ดูรายละเอียด

Live Stream

รู้จัก ดร.สัญชัย

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

ปัจจุบัน

  • - ประธานชมรมผู้ใฝ่ในธัมมะ

  • - ประธานองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

  • - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อพระพุทธศาสนา

  • - ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธัมมะถิ่นกาขาว

  • - นักจัดรายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ออนไลน์

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม

อบรม

Invitation to Sikkim (Education) Apostol Prathum Prathom 1 - 9 in the course "Apostles for the ignorant" every Sunday at 9.00-14.30 pm at Supanniga Room. Wang Nam Suan Hotel BangkokFor more information, please call 02-668-7765 / 02-102-3664....

รายละเอียด
กองทุนบูชาพระธัมมขันธ์

กองทุนบูชาพระธัมมขันธ์

เนื่องจากมูลนิธิเพื่อพระพุทธศาสนาเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่ทั้งชุด และอาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษี หมดวาระในตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิแล้ว จึงขอให้ทุกท่านที่จะทำบุญกองทุนบูชาพระธัมมขันธ์ ให้บริจาคกับองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว/ชมรมผู้ใฝ่ธัมมะนะคะ...

รายละเอียด
ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันนัดพบครอบครัวถิ่นกาขาว

วันนัดพบครอบครัวถิ่นกาขาว

กำหนดการวันพบครอบครัวถิ่นกาขาววันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องปร...

รายละเอียด
พระอภิธัมม์สำหรับคนไม่รู้ ทุกวันอาทิตย์ รร.วังสวนสุนันทา

พระอภิธัมม์สำหรับคนไม่รู้ ทุกวันอาทิตย์ รร.วังสวนสุนันทา

หลักสูตรอบรม "พระอถิธัมม์สำหรับคนไม่รู้" บรรยายโดย อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษีทุกวันอาทิต...

รายละเอียด
ดูทั้งหมด

กิจกรรม ชาวพุทธถิ่นกาขาว

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

พระอภิธัมม์สำหรับคนไม่รู้ ทุกวันอาทิตย์ รร.วังสวนสุนันทา

หลักสูตรอบรม "พระอถิธัมม์สำหรับคนไม่รู้" บรรยายโดย อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษีทุกวันอาทิต...

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

สักการะถูปารหบุคคล พระธาตุไชยา พระธาตุนครศรีธรรมราช

ดูรายละเอียด......

Social Media Feed

  • Facebook Feed
  • Twitter Feed
  • Youtube Feed